Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici možete da saznate odgovore na neka od najčešće postavljanih pitanja u vezi sa nastavnim planom i kursom knjigovodstva.

pitanja-i-odgovori
Takođe, i vi možete da nam postavljate pitanja. Pošaljite nam mail na info@skolaknjigovodstva.com

1. Koji od dva kursa da upišem?

Što se izbora kursa tiče (knjigovodstvo za preduzetnike ili knjigovodstvo za privredna društva), to je, inače, dilema većine polaznika.

Vrlo često savetujemo apsolutnim početnicima da upišu kurs knjigovodstva za preduzetnke smatrajući taj kurs lakšim i „komfornijim“ u smislu što je programom definisana količina gradiva raspoređena na 48 školskih časova nasuprot kursu knjigovodstva za privredna društva gde je programom predviđena značajno veća količina gradiva raspoređena na isti ili sličan fond časova. Kurs knjigovodstva za privredna društva je „koncentrovaniji“ odnosno ne traje srazmerno duže u odnosu na količinu planiranog gradiva. Takođe, iako su oba kursa kreirana za početnike, na kursu knjigovodstva za privredna društva je poželjno (ne i obavezno) bar nekakvo predznanje.

Još je važno čirtav „problem“ oko izbora kursa sagledati iz sadašnje pozicije u odnosu na Vaš konačan cilj. Ukoliko želite da svoju karijeru nastavite na sadašnjem radnom mestu tj. u okviru firme u kojoj sada radite, gledajte u oblik organizovanja te firme.


 

2. Koliko traje kurs knjigovodstva?

Obzirom da imamo dva različita kursa kjnjigovodstva, broj časova se razlikuje u odnosu na svaki pojedinačni kurs. Zato, tačnu informaciju o broju časova uvek tražite na stranici na kojoj se nalazi zvanična ponuda:


 

3. Da li je za ove kurseve knjigovodstva neophodno određeno predznanje iz ove oblasti kao i poznavanje rada na računaru?

Ne, nije neophodno nikakvo posebno predznanje ili iskustvo ali je neophodna vaša motivisanost i generalna (okvirna) informisamost koju sigurno imate dok ste se odlučili za kurs knjigovodstva. Poznavanje rada na računaru nije neophodno iz razloga što je naš program koncipiran na tzv. ručnom knjiženju i nevezivanju za bilo kakve softvere i programe za knjigovodstvo iz razloga kako bismo vas spremili za samostalan rad bez ikakve ograničenosti na određeni softver. Važno je da shvatite suštinu! Ipak, poznavanje rada na računaru biće vam kasnije neophodno kako biste se uključili u posao jer se većina poslova u knjigovodstvu ipak obavlja na računaru.


 

4. Da li je znanje stečeno na kursu knjigovodstva dovoljno da nakon istog počnem aktivno da se bavim knjigovodstvom?

Da, budite svesni da je ovo tzv. „ubrzani kurs“ ma koliko bio detaljan i da ćete morati ozbiljno da se potrudite kako biste savladali svo gradivo. U tom slučaju nećete imati poteškoća da se priključite nekom timu knjigovodstvene službe ili agencije. Ukoliko ste dovoljno motivisani, moći ćete da krenete samostalno. Napominjemo još jednput da je ovo kurs knjigovodstva za preduzetnike // preduzetničke radnje/agencije i da je samim tim ova preširoka oblast sužena – dovoljno da je na ovom kursu izučite detaljno i dovoljno kvalitetno.


 

5. Da li se na kursu stiču bar neka praktična znanja ili je sve sama teorija…?

Kurs knjigovodstva Škole knjigovodstva i preduzetništva je koncipiran upravo tako da je akcenat na praksi. Škola knjigovodstva se nalazi pri agenciji za knjigovodstvo i to predstavlja naročitu pogodnost jer imamo mnogo različitih klijenata, slučajeva i stvarnih problemskih situacija koje rešavamo po principu studije slučaja. Teorije svakako ima ali u količinama koje su neophodne. Većina teorije predstavlja „domaći zadatak“ i predstavljena je u skriptama koje možete da proučavate kod kuće a časove maksimalno koristimo za praktičan rad i interaktivnu komunikaciju sa polaznicima.


 

6. Da li zavšetkom ovog kursa dobijam licencu/sertifikat za vođenje poslovnih knjiga?

Vođenje poslovnih knjiga nije uslovljeno posedovanjem bilo kakve licence ili sertifikata

Jeno od najčešće postavljanih pitanja zainteresovanih polaznika za naš kurs knjigovodstva je: „Da li sa vašim kursom imam pravo da vodim poslovne knjige nekome“ ili „Da li od vas dobijam sertifikat koji mi daje za pravo da se bavim knjigovodstvom…“?

Naš odgovor uvek glasi: “Imate pravo da se bavite knjigovodstvom i vodite nekome poslovne knjige i bez nas!

Kod nas dolazite samo po znanje a ako njega imate onda je uzaludno da trošite vreme i novac – dva, inače veoma dragocena resursa.

Naime, činjenica je da je određen procenat zainteresovanih u zabludi u pogledu „licence“ ili „sertifikata“ za vođenje poslovnih knjiga.

Zakonom apsolutno nije uslovljeno, na bilo koji način, da knjigovođa mora da ima „licencu“ ili „sertifikat“. Ova zabluda dolazi iz nekih davnih vremena kada je tadašnjim Zakonima ovo zaista bila obaveza ali danas nije!

O tome ko će voditi poslovne knjige isključivo odlučuje pravno lice (preduzeće) ili preduzetnik, internim aktom (Odlukom) kojim takođe definiše i ostale uslove koje lice zaduženo za vođenje poslovne knjige treba da ispunjava u pogledu stručne spreme, nekog sertifikata ili poznavanja stranog jezika… Međutim, sve ovo nije Zakonska obaveza.

Ministarstvo finansija je, takođe, po ovom pitanju izdalo službeno mišljenje br. 011-00-1508/2014-16 od 22. 12. 2014. u kome se navodi:

„Odredbama člana 14. Zakona propisano je da pravno lice, odnosno preduzetnik opštim aktom utvrđuje stručnu spremu, radno iskustvo i ostale uslove za lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. Pravno lice, odnosno preduzetnik u skladu sa relevantnim propisima i svojom poslovnom politikom, samostalno odlučuje koje uslove mora ispunjavati lice odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja uključujući: školsku spremu, radno iskustvo, da li je potrebno da ima određene dodatne sertifikate/licence ili ne, da li je potrebno da je član određenog profesionalnog udruženja ili ne itd.

Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da ne postoji zakonska obaveza da lice koje vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje poseduje bilo kakvu licencu, već je ovo pitanje u nadležnosti pravnog lica, odnosno preduzetnika koji opštim aktom treba bliže da uredi uslove koje mora ispunjavati lice iz člana 14. Zakona.“

Ministarstvo finansija


6. Šta je sve od dokumentacije potrebno za upis?

Od dokumenata nije potrebno ništa. U pitanju je obuka otvorenog tipa i svako ko želi je dobrodošao. Od podataka će nam, na prvom času, trebati neki podaci iz lične karte koje, po vašem izboru, budete želeli  da upišete u obrazac Ugovora o pohađanju kursa.


 

Odgovore na pitanja dao: Miroslav Bronzić, organizator i koordinator nastave

miroslav