O Školi knjigovodstva…

„Škola knjigovodstva i preduzetništva“ je brend koji funkcioniše u okviru privrednog subjekta „Interact“ (Agencija Interact, Miroslav Bronzić PR) kao jedinstven koncept neformalnog / vaninstitucionalnog obrazovanja odraslih.

Škola knjigovodstva trenutno vrši upis 92. i 93. generacije polaznika a mi, kao organizatori, veoma smo ponosni na tu činjenicu. Svaka generacija/grupa polaznika broji u proseku 11 polaznika što znači da je kroz naše obuke prošlo više od 900 polaznika.

kurs-knjigovodstva

Predavači u Školi knjigovodstva

Predavači na kursevima knjigovodstva su ljudi iz struke: Računovođe, knjigovođe i profesori računovodstva koji, svako na svoj osoben način prenose svoja znanja i iskustva čineći tako nastavu dinamičnom i interesantnom. Škola ima ukupno šest predavača od čega na svakom kursu predaje minimum troje predavača te, stoga, ne postoji mogućnost da se dogodi „nekompatibilnost“ predavača i polaznika u smislu da se nekome ne sviđa način na koji neko izlaže ili predaje. Monotonija i jednoličnost su na našim predavanjima potpune nepoznanice u šta ćete se, verujemo, i sami uveriti.

minimax

Naša Škola knjigovodstva je tokom svog postojanja razvila jedinstvenu i originalanu, izuzetno efektnu, obrazovnu metodologiju i tehnologiju gde se prenesena znanja usvajaju u vrlo visokom procentu (odprilike 80%) zahvaljujući načinu prezentacije, dinamičnosti predavanja, optimalnoj veličini grupe koja omogućava interaktivnost predavača i grupe.

Grupa polaznika je, dakle, dovoljno velika da bi spontano započela rasprava o nekom problemu ili situaciji i dovoljno mala da bi mišljenja zainteresovanih mogla da se konstatuju i razmatraju. Dinamici predavanja doprinosi i smena predavača (ukupno tri predavača) u toku obuke, od kojih svaki ima sebi svojstven i drugačiji pristup i nastup.

bronzic-m

Svrha poslovanja i postojanja Škole knjigovodstva je da nadomesti uočljiv nedostatak obrazovanog kadra u ovoj oblasti.

U našoj Školi polaznici stiču praktična znanja koja, na ovakav način, ne mogu da dobiju u drugim obrazovnoim institucijama, zahvaljujući tome što je nastavni plan i program kreiran sa praktičnog a ne sa teorijskog i naučnog aspekta. Kompletan nastavni program baziran je na bogatim ličnim iskustvima i praktičnim znanjima naših uvaženih predavača.