Kurs knjigovodstva

 • 09:00
 • Makenzijeva 32/11
 • Tel: 063/370-427 Početak: 30. mart i 10. april 2019.

Kurs knjigovodstva „2u1“

Deveti put zaredom imamo akcijsku ponudu „2u1“ zahvaljujući kojoj po ceni jednog dobijate oba kursa:

 • Kurs vođenja poslovnih knjiga preduzetnicima i
 • Kurs vođenja poslovnih knjiga pravnim licima (preduzećima)

 

 

Nastava počinje:

 • 01. septembra – Nastava će se održavati vikendom (subotom i nedeljom) od 09:00 do 11:30h

Jedno blok predavanje se sastoji od tri spojena školska časa + pauza.

Cena: 17.490 RSD (bez dodatnih troškova) s mogućnošću plaćanja u ratama.

Škola se nalazi u Makenzijevoj ulici u Beogradu (Slavija).

 

Kome preporučujemo ovaj kurs?

Svima koji žele da uđu u svet knjigovodstva, a sebe smatraju početnicima.

Na ovom kursu stičete temeljna znanja neophodna za ulazak u svet računovodstva.

Program kursa je sveobuhvatan, počev od osnova računovodstva do izrade finalnih finansijskih izveštaja (završnih računa).

Osim računovodstvenog dela, posao knjigovođe podrazumeva poznavanje poreskog sistema, obračuna zarada zaposlenih i sl. čemu će, takođe, biti posvećen srazmerno važan deo predavanja.

Literatura / materijal za praćenje nastave

Svi nastavni materijali neophodni za pohađanje ovog kursa su uključeni u cenu, a podrazumevaju skripte u elektronskom formatu i obrasce u štampanoj formi.

Više o literaturi i dokumentaciji za rad

Skripte služe za obnavljanje gradiva prezentovanog na predavanjima i nije ih potrebno donositi na časove tj. nije ih neophodno štampati (osim ako želite i imate naviku da učite sa papira). Elektronski (PDF) format je poželjan i iz razloga što su vam sve informacije i gradivo dostupni i na mobilnom telefonu.

Obrasci koji su neophodni za rad na časovima Vas na svakom započetom času čekaju na Vašem stolu.

Zašto biti knjigovođa?

Zato što je knjigovođa (pored programera, IT stručnjaka i sl.) jedno od trenutno i dugoročno najtraženijih i najplaćenijih zanimanja u Srbiji i što bez obzira na nezaposlenost, usled nedostatka stručnog kadra u ovoj oblasti postoji visoka tražnja za ovim kadrovima.

Šta se sve uči na ovom kursu knjigovodstva

Da biste imali preciznu predstavu koje sve teme su obuhvaćene planom i programom kursa kliknite na dugme „+“ ispod:

Plan i program kursa

 

logo-skola-knjigovodstva

PLAN I PROGRAM KURSA KNJIGOVODSTVA:

UVOD U  KNJIGOVODSTVO

 • Osnovni pojmovi knjigovodstva (aktiva, pasiva, konto, bilans stanja, bilans uspeha);
 • Osnove Zakona o računovodstvu;
 • Kontni okvir;
 • Kontni plan;
 • Pojam klase, grupe, podgrupe;
 • Bilansni kontni okvir;
 • Pojam analitike i sintetike;
 • Primer najosnovnijeg knjiženja kroz dnevnik i glavnu knjigu.

OSNIVANJE PREDUZETNIKA I PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 • Šta su preduzetnici, a šta privredna društva (suština i razlike);
 • Kako se osnivaju privredni subjekti;
 • Kako prestaju da postoje privredni subjekti;
 • Poreske i druge prijave.

PORESKI SISTEM – OPOREZIVANJE

 • Paušal kao oblik oporezovanja preduzetnika;
 • Stvarni lični dohodak;
 • Lična zarada preduzetnika;
 • Porez na dodatu vrednost – PDV
 • Pojam, suština i logika PDV-a;
 • Obrazac PPPDV;
 • Praktična vežba/primer;
 • Avansni račun;
 • Knjiga primljenih i izdatih računa;
 • Poreska oslobođenja od PDV-a

OSNOVNA SREDSTVA

 • oprema;
 • materijalna i nematerijalna ulaganja;
 • inventar i
 • rezervni delovi.
 • Primer nabavke i otuđenja osnovnih sredstava (kupovina, prodaja, izgradnja).

VRSTE DOKUMENTACIJE U  KNJIGOVODSTVU

 • Blagajnička dokumenta;
 • Nalog za prenos;
 • Nalog za uplatu i isplatu;
 • Faktura i profaktura;
 • Prijemnica;
 • Otpremnica;
 • Knjižno odobrenje;
 • Knjižno zaduženje.

POSLOVNE KNJIGE

 • Trgovina – veleprodaja, maloprodaja;
 • Ugostitelji;
 • Zanatlije;
 • Proizvodnja.

NABAVKA ROBE

 • Izrada kalkulacije cene trgovinske robe;
 • Evidencija nabavke robe – knjiženje ulaznih faktura i kalkulacija;
 • Evidencija viškova i manjkova na robi.

OBRAČUN PRODAJE ROBE

 • Evidencija prodaje robe – knjiženje izlaznih faktura.
 • Obračun ostvarene razlike u ceni;
 • Nivelacija cena.

KALKULACIJA CENA

 • Nabavna vrednost robe;
 • Razlika u ceni;
 • Ukalkulisani PDV;
 • Zavisni troškovi nabavke;
 • Prodajna vrednost robe.

OBRAČUN AMORTIZACIJE (PORESKA I KNJIGOVODSTVENA AMORTIZACIJA)

 • Linearni metod;
 • Degresivni metod;
 • Amortizacione grupe;
 • Obrazac OA.

ZALIHE

RADNI ODNOSI

 • Zakon o radu;
 • Prijava i odjava zaposlenih radnika.
 • Obračun zarada za zaposlene;
 • Obračun zarada za zaposlene za koje poslodavci koriste olakšice NSZ i Poreske uprave;
 • Knjiženja zarada;
 • Osnovni elementi Zakona o radu (noćni rad, rad u smenama, i sl.).

PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA

 • Dnevni izveštaj fiskalne kase i sl.

RASHODI

 • Nabavna vrednost prodate robe;
 • Materijalni i nematerijalni troškovi;
 • Troškovi zarada;
 • Finansijski troškovi;
 • Ostali rashodi.

POREZI I DOPRINOSI PO ODBITKU I PORESKE PRIJAVE

 • Obračun zarada zaposlenih;
 • Obračun zarada osnivača;
 • Porez na prihode od nepokretnosti i pokretnih stvari;
 • Bolovanja na teret poslodavca i na teret zavoda.

EVIDENTIRANJE TROŠKOVA PREKO KLASE 5

 • Električna energija, režije, telefon, internet i sl. troškovi.

IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA (BILANS USPEHA I PORESKI BILANS)

 • Izrada završnog računa sa popunjavanjem obrasca Bilansa uspeha.

 skola

Kako da rezervišete svoje mesto u grupi?

Sistem rezervacija funkcioniše tako što svoje mesto u grupi možete da rezervišete telefonom ili e-mailom. Od podataka je potrebno dostaviti ime, prezime i kontakt mobilni telefon. Rezervacija načinjena na taj način je privremena i traje ukupno tri radna dana a za to vreme budući polaznik je u obavezi da uplati iznos rezervacije (ujedno je to i prva rata) od 3.000,00 dinara na račun Škole u banci ili lično, u Školi knjigovodstva i preduzetništva. Ukoliko rezervaciju uplatite na račun škole, u banci, jedan dan po uplati dobićete potvrdni SMS da je uplata proknjižena a Vaše mesto trajno rezetvisano. Ukoliko uplatu izvršite u pošti, potvrdni SMS ćete dobiti u roku od tri dana od momenta uplate.

NAPOMENA: Nemojte uplaćivati rezervaciju pre nego Vam nadležni iz sekretarijata škole ne potvrde da to možete da učinite.

uplatnica-interact-pr

Ukoliko polaznik ne izvrši uplatu rezervacije u predviđenom roku, briše se sa spiska rezervacija a njegovo mesto zautima naredni polaznik.

Napominjemo da iznos rezervacije nije dodatni trošak već se odbija od ukupne sume školarine.

Sa svakim polaznikom ponaosob moguće je dogovoriti i drugačiju dinamiku i termine plaćanja u njegovu korist. Za ovakve aranžmane je potrebno da nam se obratite lično, a neophodni su čekovi građana kao garancija plaćanja koji će biti realizovani u momentu koji je prethodno dogovoren.

koordinator

Zašto je ovaj kurs knjigovodstva superioran u finansijskom smislu?

– Zato što primenjujemo tzv. „Low Cost“ princip poslovanja.

U svetu je čuven i popularan niskotarifni odnosno „Low cost“ princip poslovanja (najbolje primenjen u avio saobraćaju a mi smo ga primenili na naš kurs knjigovodstva) gde se cena usluge višestruko snižava a troškovi servisa se pokrivaju maksimalnom popunjenošću kapaciteta (sedišta/stolica) i štednjom na svemu osim, u našem slučaju, na kvalitetu i količini prenesenog znanja (a u slučaju avio kompanija na bezbednosti putnika).

I mi smo troškove organizacije za naš kurs knjigovodstva sveli na minimum te ćete tako skripte za učenje dobiti u elektronskom formatu, sedećete na stolicama „ekonomske klase“… ali su ipak zagarantovani uslovi kao što su komfor, udobnost prostora, savremen dizajn, čistoća, prijatna atmosfera i sl.

Zbog čega je naš kurs knjigovodstva efektan?

– Zbog toga što primenjujemo tzv. „Know-How“ metod rada:

Kurs knjigovodstva funkcioniše po modelu prenošenja praktičnih znanja i iskustava stečenih jednoipodecenijskom tradicijom i radom u usko stručnoj oblasti knjigovodstva i konsaltinga za preduzetnike. Uporavo ova, uslovno rečeno uska specijalizacija, stvorila je tim koji „preliva“ suštinu znanja i prakse o čemu svedoče ankete preko 2.600 polaznika naših kurseva.

„Know-How“ je standard i najkompletniji oblik prenosa znanja i veština za uspešno poslovanje, uključuje i posebna znanja, iskustva i uputstva, a posebno specifične postupke koji se inače smatraju poslovnom tajnom, kao i iskustva i znanja koja nisu nigde sadržana u pisanom obliku.

Ko su predavači na kursu knjigovodstva

Družićete se sa ukupno pet predavača različitih profila i interesovanja i načina izlaganja tj. prezentacije gradiva.

Naši predavači su računovođe sa preko 15 ili 20 godina iskustva u računovodstvu na pozicijama glavnog računovođe, direktora i osnivača računovodstvenog servisa. Takođe, značajan deo predavanja držaće profesor računovodstva – računovođa.

Naši predavači su naš najjači adut. Polaznici naših kurseva se uvek, u anonimnoj anketi, izjašnjavaju o svakom predavaču ponaosob te stoga znamo, i sa sigurnošću to možemo da tvrdimo, da ih polaznici cene, uvažavaju i smatraju profesionalcima.

kurs-knjigovodstva

Dodatne informacije, prijave i rezervacije na tel. 063370427 (svakim danom do 20:00 h)

ili lično u školi, u Makenzijevoj 32/11 radnim danima od 08:00 do 15:00h

Upis je u toku.

Dobrodošli na naš kurs knjigovodstva!