Godišnji porez na dohodak građana

Godišnji porez na dohodak građana

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, rezidenti i nerezidenti, koja su u tekućoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom, isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u skladu sa odredbom člana 87. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana.

Ko su obveznici plaćanja poreza na dohodak građana?

Saglasno odredbi člana 87. stav 1. Zakona, obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su fizička lica:

  • Rezidenti za dohodak ostvaren u Republici i u drugoj državi;
  • Nerezidenti za dohodak ostvaren u Republici Srbiji.

Godišnji porez na dohodak građana

Koji iznos je neoporeziv kada je u pitanju godišnji porez na dohodak građana?

Neoporezivi iznos dohotka jednak je visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji, a za 2016. godinu iznosio je 2.285.064,00 dinara.

Koji prihodi se oporezuju?

  • Zarada;
  • Oporezivi prihod od samostalne delatnosti;
  • Oporezivi prihod od autorskih prava;
  • Prihodi sportista i sportskih stručnjaka;
  • Uzimanja iz imovine d.o.o. od strane njihovih osnivača;
  • Oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona o godišnjem porezu na dohodak građana.

Dohodak za oporezivanje

Dohodak za oporezivanje čini razlika između godišnjeg zbira prihoda za oporezivanje umanjenih za porez i doprinose na teret primaoca prihoda i neoporezivog iznosa.

Poreska osnovica za porez na dohodak građana

Poresku osnovicu za porez na dohodak građana predstavlja razlika između oporezivog dohotka i ličnih odbitaka iz člana 88. stav 1. Zakona o godišnjem porezu na dohodak građana.

Poreska stopa za porez na dohodak građana

Za poreskog obveznika koji je u kalendarskoj godini ostvario oporezivi dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade, stopa godišnjeg poreza je 10%.

Ukoliko je obveznik ostvario dohodak veći od šestostruke prosečne godišnje zarade, na iznos viši od pomenutog plaća se godišnji porez u iznosu od 15% ali samo na razliku preko iznosa šestostruke prosečne godišnje zarade.

oreska-prijava-za-porez-na-dohodak-gradana

Poreska prijava za porez na dohodak građana

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana PPDG-2R podnosi se u elektronskom ili papirnom obliku najkasnije do 15. maja ove godine za prethodnu godinu Poreskoj upravi nadležnoj prema adresi stanovanja poreskog obveznika.

Kako se popunjava i podnosi poreska prijava za porez na dohodak građana saznajte ovde.

Poreska obaveza

Poresku obavezu utvrđuje Poreska uprava u postupku kontrole poreske prijave o čemu izdaje rešenje.


Info na telefon: 063/370-428  Voljni smo da pomognemo.